Z historie

Rybářský spolek byl v Kyjích založen v roce 1946. Tehdy parta nadšenců rybářského sportu založila při MNV rybniční komisi. Její první schůze se, podle údajů zaznamenaných kronikářem, sešla v hostinci pana Dvořáka a hlavním bodem programu bylo jednání o možnosti převzetí velkého kyjského rybníka od hlavního města Prahy. Prvním vážným problémem, jak jinak už tehdy, bylo získání nemalé částky, 35000 Kčs, které byly potřeba k zaplacení odstupného tehdejšímu nájemci Kyjského rybníka, panu Vaňhovi, za ryby, které měl v rybníce nasazeny. Rybáři proto vypsali úpisy po 500 korunách, a tyto se jim do týdne podařilo rozprodat. První velký problém byl zdárně vyřešen a organizace díky získané vodní ploše, na které mohla hospodařit i sportovat, se začala rozvíjet.

Být členem rybářské organizace – to tehdy neznamenalo, a ještš dnes neznamená, jenom vysedávání na břehu rybníka. Členové rybářského spolku za dobu jeho trvání odpracovali desetitisíce brigádnických hodin při údržbě velkého rybníka, později při obnově rybníka pod Čihadly, při zvyšování jeho hráze, výsadbě stromků a údržbě velmi pěkného přírodního prostředí, které kolem rybníka, dnes sevřeného mezi sídlišti Černý most I a Černý most II, bylo. Krmení potřebné pro chov ryb se získávalo od kyjského statku odměnou za svou práci odváděnou např. při nočních výmlatech v období žní. Bohužel, život spolku nebyl provázen jenom úspěchy. Ani Kyjím se nevyhnuly poměrně velké ekologické kalamity. První, o které víme, přišla v lednu v roce 1954. Tehdy se do vody rybníka dostal Rokytkou fenol a další silně aromatické látky, které naprosto znehodnotily rybí obsádku a velký rybník byl mimo provoz až do druhé poloviny 60. let, kdy bylo dokončeno jeho odbahnění a celková rekonstrukce, včetně nové hráze a výpustě. Rybník po rekonstrukci nebyl vrácen do správy rybářského spolku v Kyjích, ale převzala jej pražská rybářská organizace a byl zasazen do celosvazového soupisu revírů pod označením Rokytka 1.

Před sedmdesáti lety k zakládajícím a nejaktivnějším členům tehdy asi třicetičlenné organizace patřili dnes již vesměs nežijící pánové Suchan, Stárek, Hráský, Kurka, Procházka, Davídek a Hnízdo. Byli to sportovci a milovníci přírody, kteří se ani po ztrátě kyjského rybníku nevzdali a obnovili hráz na bezejmenném potoce pod Čihadly, kde tak vznikla vodní plocha o rozloze necelý 1 ha, pravda rozlohou nevelká ale ve velmi pěkném prostředí, které tam tehdy kolem celého toku malého potůčku bylo. Život rybářského klubu se další léta točil kolem této velmi dobře rybami obsazované vodní plochy a organizace se dále rozvíjela. Pomalu s aktivní klubovou činností končila první generace zakládajících členů a do čela organizace, která se v roce 1966 začlenila do Českého rybářského svazu, přišli noví funkcionáři, především pánové Petříček, Dušek, Opička, Kolovecký, Fiedler, Jenčovský a další. Bohužel po výstavbě a zprovoznění skladu benzinu za Rajskou Zahradou přišla další pohroma v podobě uniklého benzinu, který se potůčkem dostal do zdrže nad naším rybníkem v takovém množství, že v obavě aby nepronikl Rokytkou dále do Vltavy, byl hasiči zapálen. Tato událost prakticky znamenala konec nádherné vodní plochy, ve které se výborně dařilo i rybám tak náročným na kvalitu vody, jako jsou candáti a pstruzi duhoví. V rybníčku dokonce byla četná populace vzácného a chráněného raka kamenáče. Touto ekologickou katastrofou tak skončila jedna etapa života organizace. V dalším období až dodnes je zájem kyjských rybářů zcela zamířen na revíry ÚS Praha a na revíry zahrnuté do celosvazové povolenky.

Současný rybník v sídlišti, dnes označený jako „Nádrž Aloisov“, stojí téměř na místě původního. Má postavenu zcela novou hráz a původní rybník připomíná jen jeho horní část se dvěma velkými smutečními vrbami a zalesněný svah nad jižním břehem. Vznikl celkovou rekonstrukcí původního díla, včetně vyřešení nového napájení spodní vodou, která je svedena z plochy na které nyní stojí část sídliště Černý most II. Obnova rybníka byla zahrnuta do projektu výstavby sídliště Černý Most I a II a na zpracování projektu se formou připomínek podíleli i kyjští rybáři. I když tento nový rybník nenaplnil naše původní očekávání, přesto je příjemným zpestřením a kusem živé přírody uprostřed nové zástavby a je jen dobře, že obnova nádrže byla zahrnuta do projektu výstavby sídliště Černý Most.

Jak již bylo výše uvedeno, v roce 1966 byla rybniční komise převedena mezi organizace Českého rybářského svazu. Tím pro sportovní vyžití svých členů získala i další revíry pražské rybářské organizace a později se zavedením celosvazového hospodaření i přístup na všechny revíry v republice, uvedené v seznamu revírů zahrnutých do celosvazového rybolovu. Nepochybně se vstup do ČRS stal zcela novou platformou pro rozvoj dalších aktivit klubového života.

Současná Místní organizace ČRS Praha 9 – Kyje je živým a stále sílícím spolkem, který před 10 lety měl kolem 300 dospělých členů a nyní dospěl se svými téměř 450 dospělými členy mezi organizace střední velikosti.