Informační dopis 2023

Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Praha 9 – Kyje

rybarikyje@gmail.com

listopad 2022

Informační dopis pro rok 2023

Všem členům přejeme do roku 2023 hodně zdraví, rybářských úspěchů a osobní spokojenosti

Úvodem připomínáme, že nadále trvá důraz na plnění základních povinností člena ČRS v termínech daných stanovami svazu zejména:

  1. 1. Odpracování brigádní povinnosti za letošní rok (10 hodin) do 30. 11. 2022
  2. 2. Odevzdání vyplněných úlovkových lístků do 15. 1. 2023

(i v případech, že jste nechytal nebo nedosáhl úlovku) – nutno dodržet a správně vyplněný úlovkový lístek v každém případě odevzdat osobně nebo vhozením do schránky organizace umístěné na stěně budovy restaurace „U Rybníka“.

poštou na adresu:                                                                                     osobně na adresu:

pouze korespondenční adresa kontaktní adresa (v době výdeje povolenek,  V žádném případě doporučeně !!!                                                                         nebo hodinu před výborovými schůzemi)

Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje                                           Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje    Vodňanská 760/39                                                                                     restaurace u Rybníka

198 00 Praha 9 – Kyje                                                                                Tálinská 1312

Email: rybarikyje@gmail.com 198 00 Praha 9 – Kyje

Úlovkový lístek v žádném případě neposílejte doporučeně!!!

  1. 3. Zaplacení členských příspěvků 700,- do 30. 4. 2023 – dodržení tohoto termínu striktně vyžadujeme. V souladu se stanovami při nedodržení tohoto termínu bude ukončeno členství ve svazu a pokračování bude možné jen po opětovném přijetí za člena (včetně zaplacení zápisného). Členské příspěvky jsou v celkové výši 1200,- Kč. Z toho 500,- Kč může člen splatit odpracováním 10 hod brigád, členové osvobození od brig. povinnosti platí pouze 700,- Kč za členskou známku.

Není možná platba členských příspěvků a známek složenkou, platební kartou a převodem na účet!!!

Výborové schůze:              12.1. a 26.1.                      9.2. a 23.2.                        9.3. a 23.3.

6.4. a 20.4.                        4.5. a 18.5.                       1.6. a 15.6.a 29.6.

13.7. a 27.7.                      10.8. a 24.8                       7.9. a 21.9.

5.10 a 19.10.                     2.11. a 16.11. a 30.11      14.12. a 28.12.

Členská schůze: 25. března 2023 v sobotu od 10:00 hod. v restauraci „U Rybníka“.

Vydávání povolenek: V prosinci 2022 v termínech 22. 12 a před výborovou schůzi 15. 12., 29. 12., od 16:30 do 17:30, podmínkou je vrácení správně vyplněné povolenky za rok 2022.

V roce 2023 v sobotních termínech od 9:00 hod do 11:30 hod v restauraci „U Rybníka“

ve dnech:   7. 1., 21. 1., 4. 2.

V pracovních dnech   5. 1., 19. 1., 16. 2. a 16. 3. vždy od 16:30–18:00

Po skončení členské schůze   25. 3. 2023

Od května před výborovými schůzemi (termíny viz výše) od 16:30 do 17:30 hod

Upozornění: I v roce 2023 bude příspěvek na povolenku pro začínající rybáře mezi 6 a 15 roky na první povolenku v hodnotě 300 kč, -. To znamená, že územní povolenka, nebo celosvazová povolenka je se slevou 300,- kč.

Školení nových členů: bude vždy v době vydávání povolenek v klubovně

Náborové závody mládeže: v květnu 2023, termín bude upřesněn na webových stránkách www.rybarikyje.cz

Brigády:

V roce 2023 budou pracovní povinnosti členů opět plněny ve spolupráci s MÚ Prahy 14 v rámci aktivit MO při čištění břehů Kyjského rybníka a povodí Rokytky.

Termíny brigád u Kyjského rybníka v roce 2023 (soboty)

Jarní termín: 18. 3., 1. 4., 15. 4.

Podzimní termín: 14. 10., 4. 11., 11. 11.

Počet hodin: Za jeden odpracovaný termín se započte 5 hodin! Při odpracování nižšího počtu hodin než 10 za rok bude rozdíl uhrazen finančně při zápisu splnění pracovní povinnosti do členské legitimace.

Místo: ul. Broumarská u mostu přes Rokytku (přítok do Kyjského rybníka)

Doba srazu: v 8:00 hodin

Prosíme: Věnujte zvýšenou pozornost správnému zápisu dosažených úlovků do úlovkových lístků. Zapisují se všechny ryby, které od vody odnášíte, včetně rybek nástražních.

Důležité upozornění: Nakládání s osobními údaji členů MO ČRS Praha 9 – Kyje se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem o ochraně osobních údajů.

Součástí této evidence jsou: Jméno, příjmení, datum narození, datum vzniku členství v MO, plná adresa, e-mailová adresa, záznam o držení průkazu ZTP a ZTT/P. Tato evidence slouží výhradně pro potřeby MO ČRS Kyje.

Kontaktní adresy:

pouze korespondenční adresa kontaktní adresa (výdej povolenek atd.)

Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje                                           Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje    Vodňanská 760/39                                                                                     restaurace u Rybníka

198 00 Praha 9 – Kyje                                                                                Tálinská 1312

Email: rybarikyje@gmail.com 198 00 Praha 9 – Kyje

Za výbor MO ČRS Praha 9 – Kyje

Jan Prepsl                                                                                                    Ing. Miloslav Linhart

Jednatel                                                                                                                      předseda

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)