Informační dopis 2024

Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Praha 9 – Kyje

rybarikyje@gmail.com

listopad 2023

Informační dopis pro rok 2024

Všem členům přejeme do roku 2024 hodně zdraví, rybářských úspěchů a osobní spokojenosti

Vzhledem k přechodu na nový informační systém všech organizačních složek ČRS, upozorňujeme, že v případě neodevzdání úlovkového lístku za rok 2023 do 15. 1. 2024 Vám nebude vydána povolenka v žádné jiné organizaci ČRS. Ve vaší kartě člena ČRS je údaj neodevzdáno a povolenku není možné vydat. Zároveň se omlouváme za případné problémy při výdeji povolenek pomocí nového informačního systému.

Úvodem připomínáme, že nadále trvá důraz na plnění základních povinností člena ČRS v termínech daných stanovami svazu zejména:

  1. Odpracování brigádní povinnosti za letošní rok (10 hodin) do 30. 11. 2023
  1. Odevzdání vyplněných úlovkových lístků do 15. 1. 2024

(i v případech, že jste nechytal nebo nedosáhl úlovku) – nutno dodržet a správně vyplněný úlovkový lístek v každém případě odevzdat osobně nebo vhozením do schránky organizace umístěné na stěně budovy restaurace „U Rybníka“.

poštou na adresu: osobně na adresu:

pouze korespondenční adresa kontaktní adresa (v době výdeje povolenek, V žádném případě doporučeně !!! nebo hodinu před výborovými schůzemi)

Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje Vodňanská 760/39 restaurace u Rybníka

198 00 Praha 9 – Kyje Tálinská 1312

Email: rybarikyje@gmail.com 198 00 Praha 9 – Kyje

Úlovkový lístek v žádném případě neposílejte doporučeně!!!

  1. Zaplacení členských příspěvků 700,- do 30. 4. 2024 – dodržení tohoto termínu striktně vyžadujeme. V souladu se stanovami při nedodržení tohoto termínu bude ukončeno členství ve svazu a pokračování bude možné jen po opětovném přijetí za člena (včetně zaplacení zápisného). Členské příspěvky jsou v celkové výši 1200,- Kč. Z toho 500,- Kč může člen splatit odpracováním 10 hod brigád, členové osvobození od brig. povinnosti platí pouze 700,- Kč za členskou známku.

Není možná platba členských příspěvků a známek složenkou, platební kartou a převodem na účet!!!

Výborové schůze: 11. 1. a 25. 1. 8. 2. a 22. 2. 7. 3. a 21. 3.

4. 4. a 18. 4. 2. 5. a 16. 5. a 30. 5 13. 6. a 27. 6.

11. 7. a 25. 7. 8. 8. a 22. 8 5. 9. a 19. 9.

3. 10 a 17. 10. a 31. 10. 14. 11. a 28. 11. 12. 12. a 19.12.

Členská schůze: 23. března 2024 v sobotu od 10:00 hod. v restauraci „U Rybníka“.

Vydávání povolenek: V prosinci 2023 v termínech 21. 12 a před výborovou schůzi 14. 12., 28. 12., od 16:30 do 17:30, podmínkou je vrácení správně vyplněné povolenky za rok 2023.

V roce 2024 v sobotních termínech od 9:00 hod do 11:30 hod v restauraci „U Rybníka“

ve dnech: 6. 1., 20. 1., 10. 2.

V pracovních dnech 4. 1., 18. 1., 15. 2. a 14. 3. vždy od 16:30–18:00

Po skončení členské schůze 28. 3. 2024

Od května před výborovými schůzemi (termíny viz výše) od 16:30 do 17:30 hod

Školení nových členů: bude vždy v době před výborovou schůzí

v termínech

v roce 2023 2. 11., 14. 12.,

v roce 2024 11. 1., 8. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10., 14. 11., 12. 12.,

Na školení je nutná rezervace na emailu rybarikyje@gmail.com bez předchozí registrace nebude školení provedeno

Adresa pro školení viz kontaktní adresa na konci informačního dopisu

Náborové závody mládeže: v květnu 2024, termín bude upřesněn na webových stránkách www.rybarikyje.cz

Brigády:

V roce 2024 budou pracovní povinnosti členů opět plněny ve spolupráci s MÚ Prahy 14 v rámci aktivit MO při čištění břehů Kyjského rybníka a povodí Rokytky.

Termíny brigád u Kyjského rybníka v roce 2024 (soboty)

Jarní termín: 16. 3., 6. 4., 13. 4.

Podzimní termín: 12. 10., 2. 11., 9. 11.

Počet hodin: Za jeden odpracovaný termín se započte 5 hodin! Při odpracování nižšího počtu hodin než 10 za rok bude rozdíl uhrazen finančně při zápisu splnění pracovní povinnosti do členské legitimace.

Místo: ul. Broumarská u mostu přes Rokytku (přítok do Kyjského rybníka)

Doba srazu: v 8:00 hodin

Důležité upozornění: Nakládání s osobními údaji členů MO ČRS Praha 9 – Kyje se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem o ochraně osobních údajů.

Součástí této evidence jsou: Jméno, příjmení, datum narození, datum vzniku členství v MO, plná adresa, e-mailová adresa, záznam o držení průkazu ZTP a ZTT/P. Tato evidence slouží výhradně pro potřeby MO ČRS Kyje.

Kontaktní adresy:

pouze korespondenční adresa kontaktní adresa (výdej povolenek atd.)

Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje Vodňanská 760/39 restaurace u Rybníka

198 00 Praha 9 – Kyje Tálinská 1312

Email: rybarikyje@gmail.com 198 00 Praha 9 – Kyje

Za výbor MO ČRS Praha 9 – Kyje

Jan Prepsl Ing. Miloslav Linhart

Jednatel předseda

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)