Úvodem

Pozor !!!    Od čtvrtka 3. června již platí normální režim placení členských příspěvků a vydávání

povolenek v restauraci „U Rybníka“ pouze v termínech uvedených v informačním oběžníku pro rok 2021


Povolenky a platby již nebude možno vyřizovat ve Vodňanské ulici !