Úvodem

Pozor !!!    Platí normální režim placení členských příspěvků a vydávání

povolenek v restauraci „U Rybníka“ pouze v termínech uvedených v informačním oběžníku pro rok 2022

Pokud dojde ke změně, budete ihned na těchto stránkách informováni

Povolenky a platby se již nevyřizují ve Vodňanské ulici !