Jak se stát členem

MO ČRS Praha 9 – Kyje


Postup bude vysvětlen pro jednotlivé případy, které nastávají:

a)  Již jste členem jiné MO ČRS

  • v organizaci ve které jste dosud členem si vyžádáte převodku se kterou přijdete k nám a budete u nás zaevidován(a), nebo vám ve stávající organizaci bude vystavena převodka, která nám bude elektronicky postoupena. Vy se dostavíte v některém termínu na výborovou schůzi, kde bude vystavena nová legitimace atd.

b)  Již jste v minulosti byl členem ČRS v jiné nebo v naší organizaci a dosud máte rybářský lístek (i neplatný)

  • na odboru životního prostředí místního úřadu v místě bydliště požádáte o rybářský lístek bez nutnosti znovu skládat zkoušku z rybářského minima
  • s platným rybářským lístkem přijdete do naší MO a po vyplnění žádosti o přijetí za člena ČRS, zaplacení vstupního příspěvku (Kč 500,-),  členské známky (Kč 700,-) a pracovní složky členského příspěvku (Kč 500,-)    se stanete členem naší MO a máte právo si koupit povolenku k rybolovu podle vlastního uvážení

c)  Ještě jste nebyl členem ČRS a nebo již nemáte rybářský lístek (ani neplatný)

  • V některém z termínů, které jsou uvedeny v záložce „Důležité“, se dostavíte do naší organizace mezi 16:30 a 17:20 hod. a bude s vámi provedeno školení základů rybářského minima. Doporučujeme před touto první návštěvou si prostudovat rybářský řád a zkusit si provést několik testů na stránkách Českého rybářského svazu (odkaz viz pravá strana stávajícího okna). Touto formou se můžete na složení zkoušky předem připravit. Zájemcům o hlubší seznámení doporučujeme studium populární rybářské literatury.
  • složíte zkoušku z rybářského minima formou testu a na základě získaného osvědčení si na odboru životního prostředí (místně příslušného podle bydliště) požádáte o rybářský lístek.
  • s platným rybářským lístkem se dostavíte do naší organizace, kde po vyplnění přihlášky, zaplacení zápisného (Kč 500,-), členského příspěvku (každé Kč 700,-) a pracovní složky členského příspěvku (Kč 500,-) budete přijat za člena s právem si koupit povolenku k lovu ryb

Tyto záležitosti si můžete vyřizovat vždy před konáním výborových schůzí od 16:30 do 17:20 hod.

Termíny výborových schůzí naleznete po klepnutí na záložku „Důležité 2024″ nebo „Informační dopis 2024″