Důležité 2018 !

ZMĚNA DENNÍ DOBY LOVU RYB !!!

Dne 19. 2. 2018 vyšla ve sbírce zákonů pod č. 25/2018 novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech.

S účinností od 1. dubna 2018 platí na mimopstruhových revírech následující denní doby lovu ryb:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Uzavření revíru pro rybářskou veřejnost

Dne 19.5.2018 bude revír 401 008 Kyjský rybník od 4:00 hod do 17:00 z důvodu konání závodů

Pražského přeboru mládeže v plavané

a

závodu pořádaného Českou unií neslyšících

v době od 4:00 hod do 17:00 hod pro rybářskou veřejnost uzavřen

Obecné informace !!!

Pro elektronickou komunikaci s MO, prosíme, používejte email:  rybarikyje@gmail.com

Adresa pro písemný styk:

  Český rybářský svaz

  Místní organizace Praha 9 – Kyje

  Vodňanská 760

  198 00  Praha 9

Telefonní kontakt: Miloslav Linhart   tel.   724 003 079

.

Základní povinnosti člena ČRS

 • odpracování brigádních hodin za rok 2018 do 30.11. 2018
 • odevzdání vyplněných úlovkových lístků do 15.1.2018 ( i v případech, že jste nechytal nebo nedosáhl úlovku) – nutno dodržet ! řádně vyplněné úlovkové lístky (včetně vyplněných sumářů) je možno odevzdat následujícími způsoby:
  • osobně
  • do schránky na zdi restaurace „U Rybníka“ (ze strany od mostu)
  • normální poštou (NE doporučeně) na adresu naší organizace:
   Český rybářský svaz  Místní organizace Praha 9 – Kyje, Vodňanská 760,   198 00 Praha 9 – Kyje
 • Členské příspěvky musí být zaplaceny do 30.dubna - dodržení tohoto termínu striktně vyžadujeme. Členské příspěvky jsou v celkové výši 1 000,- Kč. Z toho Kč 500,- může člen splatit odpracováním 10 hod brigád – členové osvobození od brig. povinnosti platí pouze Kč 500,-).V souladu se stanovami při nedodržení tohoto termínu bude ukončeno členství ve svazu – pokračování bude možné jen po opětovném přijetí za člena (včetně zaplacení zápisného).
 • Zápisné pro nové členy činí Kč 500,-
Termíny výborových schůzí:
v roce 2018 se schůze konají od 17:30 v restauraci „U Rybníka“ ve dnech
4.1.,  18.1.,  1.2.,  15.2., 3.3.,  15.3., 29.3.  12.4.,  26.4.,  10.5.,  24.5., 7.6.,  21.6.,  4.7.,  19.7.,  2.8.,  16.8.,  30.8.,   13.9.,  27.9., 11.10.,  25.10.,  8.11.,  22.11.,  6.12.,  20.12.   a  3.1. a 17.1.2019
Členská schůze:
1. dubna 2018 v sobotu od 10.00 hod. v restauraci „U Rybníka“. Po skončení VČS bude následovat povinné školení členů !
Placení příspěvků a vydávání povolenek:
Soboty   7.1.,    20.1. 4.2.   17.3. od 9:00 hod. do 11:30 hod   v restauraci   U Rybníka
Ve čtvrtek:    8.2.,     8.3.      5.4.   a   19.4.      od 17:00 do 19:00 hod
Školení nových členů:
bude od 6.1. do 19.4.2018 vždy v době vydávání povolenek v restauraci „U Rybníka“, od 20.4.2018     od 17:00 do 17:20 před výborovmi schůzemi.
Brigády:
I v roce 2018 budou pracovní povinnosti našich členů opět plněny ve spolupráci s MÚ Prahy 14 v rámci aktivit MO při čištění břehů Kyjského rybníka a povodí Rokytky.

 • Jarní termíny: 24.3.,  14.4.,  21.4.
 • Podzimní termíny: 22.9.,   29.9.,  13.10.
 • Za jeden odpracovaný termín se započte 5 hodin!

sraz je vždy v 8:00 v ulici Broumarská u mostu přes Rokytku (vtok do rybníku)

Kontakt: p.Cirkovský  tel.  777 218 475

Pražský přebor mládeže v plavané na Kyjském rybníku se koná 19.5.2018. Pokud máte doma doma malého rybáře, který má o rybaření opravdový zájem, přiveďte jej ať vidí zkušenější rybáře, závodníky, a může i něco odkoukat. Eventuálně, pokud by sám (sama) měl zájem může být zařazen do družstva Kyjí, které se i letos zúčastní.

Dětské náborové závody:    26.5.  (termín může být do konce dubna 2018 upřesněn)   přiveďte své dítě, nemusí mít povolenku k rybolovu ani vlastní vybavení.

Závody jsou pro děti od 7 do 15 let.

Sraz je v 7:30 hod na hrázi Kyjského rybníka
Souřadnice GPS 50°5’59.774″N 14°33’8.158″E

 1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)