Důležité 2020 !

S účinností od 1. dubna 2018 platí na mimopstruhových revírech následující denní doby lovu ryb:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Od 1.4.2018 na revíru 401008 Kyjský rybník platí zákaz krmení a vnadění. Zákaz se vztahuje i na používání krmítek !!!

Obecné informace !!!

Pro elektronickou komunikaci s MO, prosíme, používejte email:  rybarikyje@gmail.com

Adresa pro písemný styk:

  Český rybářský svaz

  Místní organizace Praha 9 – Kyje

  Vodňanská 760

  198 00  Praha 9

Telefonní kontakt: Miloslav Linhart   tel.   724 003 079

.

Základní povinnosti člena ČRS

 • odpracování brigádních hodin za rok 2020 do 30.11. 2020
 • odevzdání vyplněných úlovkových lístků do 15.1.2020 ( i v případech, že jste nechytal nebo nedosáhl úlovku) – nutno dodržet ! řádně vyplněné úlovkové lístky (včetně vyplněných sumářů) je možno odevzdat následujícími způsoby:
  • osobně
  • do schránky na zdi restaurace „U Rybníka“ (ze strany od mostu)
  • normální poštou (NE doporučeně) na adresu naší organizace:
   Český rybářský svaz  Místní organizace Praha 9 – Kyje, Vodňanská 760,   198 00 Praha 9 – Kyje
 • Členské příspěvky musí být zaplaceny do 30.dubna - dodržení tohoto termínu striktně vyžadujeme. Členské příspěvky jsou v celkové výši 1 000,- Kč. Z toho Kč 500,- může člen splatit odpracováním 10 hod brigád – členové osvobození od brig. povinnosti platí pouze Kč 500,-).V souladu se stanovami při nedodržení tohoto termínu bude ukončeno členství ve svazu – pokračování bude možné jen po opětovném přijetí za člena (včetně zaplacení zápisného).
 • Zápisné pro nové členy činí Kč 500,-
Termíny výborových schůzí:
v roce 2020 se schůze konají od 17:30 v restauraci „U Rybníka“ ve dnech
19.12.2019,   2.1.,  16.1.,  30.1.,  13.2., 27.2.,  12.3., 26.3.  9.4.,  23.4.,  7.5.,  21.5.,  4.6.,  18.6.,  2.7.,  16.7.,   30.7.,  13.8.,  27.8.,  10.9.,  24.9.,  8.10.,  22.10.,  5.11.,  19.11.,  3.12.,   17.12.,   30.12.   a  7.1.,  21.1.2021
Členská schůze:
28. března 2020 v sobotu od 10.00 hod. v restauraci „U Rybníka“. Po skončení VČS bude následovat povinné školení členů !
Placení příspěvků a vydávání povolenek na rok 2020:
V prosinci 2019:       19.12.   před výborovou schůzí od 16:30 hod.  Podmínkou je vrácení vyplněné povolenky za rok 2019
V roce 2020: soboty   4.1.,    11.1. 1.2.   7.3.       od 9:00 hod. do 11:30 hod   v restauraci   U Rybníka
V pracovních dnech čtvrtek:    9.1.    23.1.,   20.2.,    19.3.   a   16.4.         od 17:00 do 19:00 hod
Od května:      před výborovými schůzemi od 16:30 do 17:30 hod
Školení nových členů:
bude od ledna do dubna  vždy v době vydávání povolenek v restauraci „U Rybníka“ od 1.5.2020     od 17:00 do 17:20 před výborovými schůzemi.
Brigády:
I v roce 2020 budou pracovní povinnosti našich členů opět plněny ve spolupráci s MÚ Prahy 14 v rámci aktivit MO při čištění břehů Kyjského rybníka a povodí Rokytky.

 • Jarní termíny: 21.3.,  4.4.,  18.4.
 • Podzimní termíny: 19.9.,   3.10.,  10.10.
 • Za jeden odpracovaný termín se započte 5 hodin!

sraz je vždy v 8:00 v ulici Broumarská u mostu přes Rokytku (vtok do rybníku)

Kontakt: p. Halouzka  tel.  739 753 120

Dětské náborové závody:    termín bude oznámen do konce dubna 2020.     Závody jsou pro děti od 7 do 15 let.

Sraz je v 7:30 hod na hrázi Kyjského rybníka
Souřadnice GPS 50°5’59.774″N 14°33’8.158″E