Rok 2024

Od roku 2022 přijatým usnesením konference ÚS Praha je sjednocena výše finanční finanční úhrady za neodpracovanou brigádu na Kč 500,-

- osvobozeni od odpracování brigádní povinnosti jsou členové starší 65 let tj. od ročníku 1958 včetně

Již od roku 2018 platí na mimopstruhových revírech následující denní doby lovu ryb:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Od  roku 2018 na revíru 401008 podrevír 01 – Kyjský rybník platí zákaz krmení a vnadění. Zákaz se vztahuje i na používání krmítek !!!

Obecné informace !!!

Pro elektronickou komunikaci s MO, prosíme, používejte email:  rybarikyje@gmail.com

Adresa pro písemný styk:

  Český rybářský svaz

  Místní organizace Praha 9 – Kyje

  Vodňanská 760

  198 00  Praha 9

Telefonní kontakt: Miloslav Linhart   tel.   724 003 079

.

Základní povinnosti člena ČRS

 • odpracování brigádních hodin za rok 2023 do 30.11. 2023
 • odevzdání vyplněných úlovkových lístků do 15.1.2024 ( i v případech, že jste nechytal nebo nedosáhl úlovku) – nutno dodržet ! řádně vyplněné úlovkové lístky (včetně vyplněných sumářů) je možno odevzdat následujícími způsoby:
  • osobně
  • do schránky na zdi restaurace „U Rybníka“ (ze strany od mostu)
  • normální poštou (NE doporučeně) na adresu naší organizace:
   Český rybářský svaz  Místní organizace Praha 9 – Kyje, Vodňanská 760,   198 00 Praha 9 – Kyje
 • Členské příspěvky jsou v celkové výši 1 200,- Kč. Z toho Kč 500,- může člen splatit odpracováním 10 hod brigád (členové osvobození od brig. povinnosti platí pouze Kč 700,-). V souladu se stanovami musí být členské příspěvky zaplaceny do 30.4.   Při nedodržení tohoto termínu bude ukončeno členství ve svazu – pokračování bude možné jen po opětovném přijetí za člena (včetně zaplacení částečného zápisného ve výši Kč 200,-).
 • Zápisné pro nové členy činí Kč 500,-

Není možné placení členských příspěvků, povolenek a brigád platební kartou nebo převodem na účet organizace !!!

Termíny výborových schůzí:
v roce 2024 se schůze konají od 17:30 v restauraci „U Rybníka“ vždy ve čtvrtek ve dnech
11.1. a 25.1.                       8.2. a 22.2.                             7.3. a 21.3.

4.4. a 18.4.                        2.5. a 16.5. a 30.5.             13.6. a 27.6.

11.7. a 25.7.                      8.8. a 22.8                             5.9. a 19.9.

3.10 a 17.10. a 31.10      14.11. a 28.11.                     12.12. a 19.12.

Členská schůze 2024:
23. března 2024 v sobotu od 10.00 hod. v restauraci „U Rybníka“. Po skončení VČS bude následovat povinné školení členů !

Placení příspěvků a vydávání povolenek na rok 2024:

V prosinci 2023:                            21.12.   od 16:30 do 17:30 hod
14.12. a 28.12.    před výborovými schůzemi od 16:30 hod.  Podmínkou je vrácení vyplněné povolenky na rok 2023
V roce 2024: soboty                   6.1.,   20.1.  a 10.2.     dopoledne  od 9:00 hod. do 11:30 hod   v restauraci   U Rybníka
V pracovních dnech čtvrtek:        4.1.    18.1.,   15.2.,    14.3.   a   18.4.         od 16:30 do 18:00 hod
Od května:                                      před výborovými schůzemi od 16:30 do 17:30 hod
Školení nových členů v roce 2024:
bude  v restauraci „U Rybníka“ 11.1., 8.2., 7.3., 4.4., 2.5., 13,6., 11.7., 8.8., 5.9.,3.10., 14.11. a 12.12.     od 17:00 do 17:20 před výborovými schůzemi.
Od roku 2024 je na školení nutná rezervace na e-mailu www.rybarikyje@com. Bez předchozí registrace nebude školení provedeno.

Brigády:
I v roce 2024 budou pracovní povinnosti našich členů opět plněny ve spolupráci s MÚ Prahy 14 v rámci aktivit MO při čištění břehů Kyjského rybníka a povodí Rokytky.
 • Jarní termíny:              16.3.,          6.4.,      13.4.
 • Podzimní termíny:      12.10.,        2.11.,      9.11.
 • Za jeden odpracovaný termín se započte 5 hodin!

sraz je vždy v 8:00 v ulici Broumarská u mostu přes Rokytku (vtok do rybníku)

Kontakt: p. Halouzka  tel.  739 753 120

Dětské náborové závody:    termín bude oznámen do konce dubna 2024.     Závody jsou pro děti od 7 do 15 let.

Sraz je v 7:30 hod na hrázi Kyjského rybníka
Souřadnice GPS 50°5’59.774″N 14°33’8.158″E