Důležité 2021 !

Pozor – ZMĚNA

Zveme všechny členy naší místní organizace ČRS na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 2.9.2021 od 17:00 hod v  restauraci „U Rybníka“.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Již od 1. dubna 2018 platí na mimopstruhových revírech následující denní doby lovu ryb:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Od 1.4.2018 na revíru 401008 Kyjský rybník platí zákaz krmení a vnadění. Zákaz se vztahuje i na používání krmítek !!!

Obecné informace !!!

Pro elektronickou komunikaci s MO, prosíme, používejte email:  rybarikyje@gmail.com

Adresa pro písemný styk:

  Český rybářský svaz

  Místní organizace Praha 9 – Kyje

  Vodňanská 760

  198 00  Praha 9

Telefonní kontakt: Miloslav Linhart   tel.   724 003 079

.

Základní povinnosti člena ČRS

 • odpracování brigádních hodin za rok 2021 do 30.11. 2021
 • odevzdání vyplněných úlovkových lístků do 15.1.2021 ( i v případech, že jste nechytal nebo nedosáhl úlovku) – nutno dodržet ! řádně vyplněné úlovkové lístky (včetně vyplněných sumářů) je možno odevzdat následujícími způsoby:
  • osobně
  • do schránky na zdi restaurace „U Rybníka“ (ze strany od mostu)
  • normální poštou (NE doporučeně) na adresu naší organizace:
   Český rybářský svaz  Místní organizace Praha 9 – Kyje, Vodňanská 760,   198 00 Praha 9 – Kyje
 • Členské příspěvky musí být zaplaceny do 30.dubna - dodržení tohoto termínu striktně vyžadujeme. Členské příspěvky jsou v celkové výši 1 000,- Kč. Z toho Kč 500,- může člen splatit odpracováním 10 hod brigád – členové osvobození od brig. povinnosti platí pouze Kč 500,-).V souladu se stanovami při nedodržení tohoto termínu bude ukončeno členství ve svazu – pokračování bude možné jen po opětovném přijetí za člena (včetně zaplacení zápisného).
 • Zápisné pro nové členy činí Kč 500,-
Termíny výborových schůzí:
v roce 2021 se schůze konají od 17:30 v restauraci „U Rybníka“ ve dnech
14.1. a 28.1.                  11.2. a 25.2.               11.3. a 25.3.

8.4. a 22.4.                   6.5. a 20.5.                3.6. a 17.6.

1.7. a 15.7. a 29.7.       12.8. a 26.8                9.9. a 23.9.

7.10 a 21.10.                4.11. a 18.11.               2.12. a 16.12. a 30.12.

Členská schůze 2021:
27. března 2021 v sobotu od 10.00 hod. v restauraci „U Rybníka“. Po skončení VČS bude následovat povinné školení členů !
Placení příspěvků a vydávání povolenek na rok 2021:
V prosinci 2020:                            17.12.   před výborovou schůzí od 16:30 hod.  Podmínkou je vrácení vyplněné povolenky za rok 2019
V roce 2021: soboty                   2.1.,    9.1. 6.3.       od 9:00 hod. do 11:30 hod   v restauraci   U Rybníka
V pracovních dnech čtvrtek:       7.1.    21.1.,   18.2.,    18.3.   a   15.4.         od 17:00 do 19:00 hod
Od května:                                      před výborovými schůzemi od 16:30 do 17:30 hod
Školení nových členů:
bude od ledna do dubna  vždy v době vydávání povolenek v restauraci „U Rybníka“ od 1.5.2020     od 17:00 do 17:20 před výborovými schůzemi.
Brigády:
I v roce 2020 budou pracovní povinnosti našich členů opět plněny ve spolupráci s MÚ Prahy 14 v rámci aktivit MO při čištění břehů Kyjského rybníka a povodí Rokytky.

 • Jarní termíny:              20.3.,        10.4.,       24.4.
 • Podzimní termíny:       18.9.,        9.10.,    16.10.
 • Za jeden odpracovaný termín se započte 5 hodin!

sraz je vždy v 8:00 v ulici Broumarská u mostu přes Rokytku (vtok do rybníku)

Kontakt: p. Halouzka  tel.  739 753 120

Dětské náborové závody:    termín bude oznámen do konce dubna 2021.     Závody jsou pro děti od 7 do 15 let.

Sraz je v 7:30 hod na hrázi Kyjského rybníka
Souřadnice GPS 50°5’59.774″N 14°33’8.158″E