Povolenky 2017

Placení členských příspěvků, pracovní složky členského příspěvku a prodej povolenek v lednu a v únoru:

od 9.00 hod do 11.30 hod v  restauraci „U Rybníka“ ve dnech  7.1., 14.1., 4.2., 18.3. (soboty)
dále 9.2., 9.3. a 6.4. od 17.00–19.00 (čtvrtek) – jen dospělí
41.3. po VČS – termín je pouze pro výdej povolenek

Od 1. května si povolenku nebo zaplacení členského příspěvku můžete vyřídit před konáním výborových schůzí od 17:00 do 17:30 hod.

Výše členského příspěvku, zápisného a finanční úhrada za neodpracované brigády:   Kč 400,-

Finanční náhrada za každou neodpracovanou brigádní hodinu:     Kč 40,-

Není možná platba členských příspěvků složenkou!!!hotovost nebudeme na poště přebírat. Pokud vám závažné okolnosti nedovolí včasné zaplacení členských příspěvků, dejte o tom výboru vědět dopisem, nebo emailem. Platbu provedete po pominutí důvodu zdržení. Zaplacení členských příspěvků a koupi povolenky za vás může provést i vámi pověřená osoba.


Ceny povolenek:

Územní povolenky mimopstruhové (ÚS Praha):
Dospělí - Kč 1100,-
Mládež - Kč 500,-
Děti - Kč 300,-

Celosvazové povolenky mimopstruhové:
Dospělí – Kč 2 100,-
Mládež – Kč 1 400,-
Děti – Kč 700,-

Kompletní přehled druhů povolenek a jejich cen pro Český rybářský svaz i Moravský rybářský svaz najdete na stránkách Rady ČRS