Povolenky 2019

Placení členských příspěvků, pracovní složky členského příspěvku a prodej povolenek v lednu a v únoru:

Povolenky se budou vydávat:

od 9.00 hod do 11.30 hod v  restauraci „U Rybníka“ ve dnech  5.1., 12.1., 2.2., 9.3. (soboty)

dále 21.2., 21.3. a 18.4.     od 17.00–19.00 (čtvrtek)
30.3. po VČS – termín je pouze pro výdej povolenek

Od 25. dubna si povolenku nebo zaplacení členského příspěvku můžete vyřídit před konáním výborových schůzí od 17:00 do 17:30 hod.

Výše členského příspěvku, zápisného a finanční úhrada za neodpracované brigády:   Kč 500,-

Finanční náhrada za každou neodpracovanou brigádní hodinu:     Kč 50,-

Není možná platba členských příspěvků složenkou!!!hotovost nebudeme na poště přebírat. Pokud vám závažné okolnosti nedovolí včasné zaplacení členských příspěvků, dejte o tom výboru vědět dopisem, nebo emailem. Platbu provedete po pominutí důvodu zdržení. Zaplacení členských příspěvků a koupi povolenky za vás může provést i vámi pověřená osoba.


Ceny povolenek (od roku 2019 došlo navýšení cen krajské povolenky ÚS Praha i CSV povolenky pro dospělé o Kč 100,-) :

Územní povolenky mimopstruhové (ÚS Praha):
Dospělí - Kč 1200,-
Mládež - Kč 500,-
Děti - Kč 300,-

Celosvazové povolenky mimopstruhové:
Dospělí – Kč 2 200,-
Mládež – Kč 1 400,-
Děti – Kč 700,-

Kompletní přehled druhů povolenek a jejich cen pro Český rybářský svaz i Moravský rybářský svaz najdete na stránkách Rady ČRS