Informační dopis 2022

Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Praha 9 – Kyje

rybarikyje@gmail.com

listopad 2021

Informační dopis pro rok 2022

Všem členům přejeme do roku 2022 hodně zdraví, rybářských úspěchů a osobní spokojenosti

Důležité upozornění:

Hned na úvod se naším členům omlouváme, že nejsme schopni garantovat platnost uvedených termínů, vzhledem k vývoji epidemie a státních opatření proti omezení šíření epidemie. S ohledem na vývoj situace budou změny oznámeny pouze na našem webu www.rybarikyje.cz.

Úvodem připomínáme, že nadále trvá důraz na plnění základních povinností člena ČRS v termínech daných stanovami svazu zejména:

 1. 1. Odpracování brigádní povinnosti za letošní rok (10 hodin) do 30.11.2021
 2. 2. Odevzdání vyplněných úlovkových lístků do 15.1.2022

(i v případech, že jste nechytal nebo nedosáhl úlovku) – nutno dodržet a správně vyplněný úlovkový lístek v každém případě odevzdat osobně nebo vhozením do schránky organizace umístěné na stěně budovy restaurace „U Rybníka“.

poštou na adresu:                                                                                     osobně na adresu:

pouze korespondenční adresa kontaktní adresa (v době výdeje povolenek,  V žádném případě doporučeně !!!                                                                         nebo hodinu před výborovými schůzemi)

Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje                                           Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje    Vodňanská 760/39                                                                                     restaurace u Rybníka

198 00 Praha 9 – Kyje                                                                                Tálinská 1312

Email: rybarikyje@gmail.com 198 00 Praha 9 – Kyje

Úlovkový lístek v žádném případě neposílejte doporučeně!!!

 1. 3. Zaplacení členských příspěvků 500,- Kč do 30.4.2022 – dodržení tohoto termínu striktně vyžadujeme. V souladu se stanovami při nedodržení tohoto termínu bude ukončeno členství ve svazu a pokračování bude možné jen po opětovném přijetí za člena (včetně zaplacení zápisného). Členské příspěvky jsou v celkové výši 1000,- Kč. Z toho 500,- Kč může člen splatit odpracováním 10 hod brigád, členové osvobození od brig. povinnosti platí pouze 500,- Kč za členskou známku.

Není možná platba členských příspěvků a známek složenkou, platební kartou a převodem na účet!!!

Výborové schůze:            13.1. a 27.1.                      10.2. a 24.2.                      10.3. a 24.3.

7.4. a 21.4.                        5.5. a 19.5.                       2.6. a 16.6.a 30.6.

14.7. a 28.7.                      11.8. a 25.8                       8.9. a 22.9.

6.10 a 20.10.                     3.11. a 16.11.                    1.12. a 15.12. a 29.12.

Členská schůze: 26. března 2022 v sobotu od 10:00 hod. v restauraci „U Rybníka“.

Vydávání povolenek: V prosinci 2021 v termínech před výborovou schůzi od 16:30 do 17:30, podmínkou je vrácení správně vyplněné povolenky za rok 2021.

V roce 2022 v sobotních termínech od 9:00 hod do 11:30 hod v restauraci „U Rybníka“

ve dnech: 8.1., 15.1., 5.2.

V pracovních dnech   6.1., 20.1.,17.2., 17.3. a 28.4. vždy od 16:30–19:00

Po skončení členské schůze   26.3. 2022

Od května před výborovými schůzemi (termíny viz výše) od 16:30 do 17:30 hod

Upozornění: I v roce 2022 bude příspěvek na povolenku pro začínající rybáře mezi 6 a 15 roky na první povolenku v hodnotě 300 kč, -.  To znamená, že územní povolenka pro pražské revíry je zdarma. Celosvazová je se slevou 300kč

Ceny povolenek 2022: Od příštího roku se mění ceny celorepublikových a celosvazových povolenek. Celorepubliková 3 550kč, Celosvazová MP 2 550kč, celosvazová Pstruh 2 600kč, CSV Pstruh mládež + ZTP 1500kč.  Ceny povolenek ÚS Praha se nemění.

Povolenka pro r. 2022 bude vylepena na nový formulář (formát A4). Nebudete od r. 2022 zpracovávat sumář.

Školení nových členů: bude vždy v době vydávání povolenek v klubovně

Náborové závody mládeže: v květnu 2022, termín bude upřesněn na webových stránkách www.rybarikyje.cz

Brigády:

V roce 2022 budou pracovní povinnosti členů opět plněny ve spolupráci s MÚ Prahy 14 v rámci aktivit MO při čištění břehů Kyjského rybníka a povodí Rokytky.

Termíny brigád u Kyjského rybníka v roce 2022 (soboty)

Jarní termín: 19.3., 9.4., 23.4.

Podzimní termín: 15.10., 29.10., 19.11.

Počet hodin: Za jeden odpracovaný termín se započte 5 hodin! Při odpracování nižšího počtu hodin než 10 za rok bude rozdíl uhrazen finančně při zápisu splnění pracovní povinnosti do členské legitimace.

Místo: ul. Broumarská u mostu přes Rokytku (přítok do Kyjského rybníka)

Doba srazu: v 8:00 hodin

Prosíme: Věnujte zvýšenou pozornost správnému zápisu dosažených úlovků do úlovkových lístků. Zapisují se všechny ryby, které od vody odnášíte, včetně rybek nástražních.

Sumář k úlovkovému lístku – vyplnění – platí jen v roce 2021 (od roku 2022 se sumář nevyplňuje)

Vzhledem ke každoročně se opakujícím problémům s vyplňováním sumářů k úlovkovému lístku využíváme této cesty k zopakování nejdůležitějších zásad. Vyplnění sumáře vyžaduje soustředění a pečlivost. Jelikož se provádí jen jednou za rok, věnujte mu, prosíme, dostatek svého času. V případě nejasnosti je návod i v přehledu revírů k vaší povolence i s názorným zobrazením postupu vyplnění, případně se poraďte s někým z kolegů nebo členem výboru.

 1. Pro každý v průběhu roku navštívený revír (i podrevír) se vyplňuje samostatný součtový řádek, který vyplníte i v případě nedosažení úlovku na revíru. Pokud nedosáhnete úlovku

vyplní se jen označení revíru a počet docházek.

 1. Řádky sumáře se vyplňují seřazené podle čísel revírů.
 2. Revír musí být určen číslem revíru a jeho názvem podle přehledu revírů a číslem podrevíru (tedy např. Pro Kyjský rybník: 401008     Rokytka 1     podrevír 01)
 3. Celkové součty pro počet a váhu ulovených ryb na vyhodnocovaném revíru se vyplní do příslušné kolonky pro jednotlivé druhy ryb. Pro každý revír se do jeho řádku vyplní počet docházek
 4. Jako poslední úkon se provedou součty za jednotlivé sloupce a za jednotlivé řádky
 5. Celkový součet (kolonka vpravo dole) vám musí vyjít stejný pro součet za řádky i za sloupce
 6. V případě chyby řádek přeškrtněte a správné údaje vyplňte do nového řádku!

Důležité upozornění: Nakládání s osobními údaji členů MO ČRS Praha 9 – Kyje se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem o ochraně osobních údajů.

Součástí této evidence jsou: Jméno, příjmení, datum narození, datum vzniku členství v MO, plná adresa, e-mailová adresa, záznam o držení průkazu ZTP a ZTT/P. Tato evidence slouží výhradně pro potřeby MO ČRS Kyje.

Kontaktní adresy:

pouze korespondenční adresa kontaktní adresa (výdej povolenek atd.)

Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje                                           Český rybářský svaz MO ČRS Praha 9 – Kyje    Vodňanská 760/39                                                                                     restaurace u Rybníka

198 00 Praha 9 – Kyje                                                                                Tálinská 1312

Email: rybarikyje@gmail.com 198 00 Praha 9 – Kyje

Za výbor MO ČRS Praha 9 – Kyje

Jan Prepsl                                                                                                    ing. Miloslav Linhart

Jednatel                                                                                                                      předseda

 1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)