Členská schůze

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Zveme všechny členy naší místní organizace ČRS na výroční členskou schůzi, která se koná v

sobotu 26. 3. 2022 od 10:00 hodin

v restauraci U Rybníka.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude náhradní termín zveřejněn v souladu s jednacím řádem čl. 10 odstavec 1 k (k § 8 Stanov) na WEBU www.rybarikyje.cz

Pro účast na výroční schůzi je nutné doložit doklad o očkování, prodělání nemoci nebo negativní PCR test ne starší než 72 hodin v opačném případě není možné se zúčastnit výroční schůze. Po celou dobu konání výroční schůze je povinnost mít nasazen ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

Program výroční členské schůze:

  1. Zahájení, uvítání členů a hostů
  2. Volba komisí mandátová, návrhová, volební
  3. Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 9 Kyje za rok 2021
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2021
  5. Rozpočet na rok 2022
  6. Informace o majetku
  7. Revizní zpráva za rok 2021
  8. Volba nového výboru pro období 2022 – 2026
  9. Diskuze

10.  Návrh usnesení členské schůze 2022

11.  Závěr

Kandidátní listina pro volby výboru 2022

Ing. Miloslav Linhart

Jan Prepsl

Ing. Pavel Párys

Tomáš Párys

Ondřej Kocáb

Luboš Goldbach

Josef Hauser

Ing. Jan Kanaval

Miroslav Bradáč

Jan Velík

Jan Růžička

Antoním Halouzka

Viktor Rumpík

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)