Členská schůze 2021

Pozvánka na výroční členskou schůzi v roce 2021

Zveme všechny členy naší místní organizace ČRS na členskou schůzi, která se koná v sobotu 27.3.2021 od 10:00 hod v  restauraci „U Rybníka“.

Přijďte si vyslechnout informace o práci organizace a rybářského svazu, o zarybnění a statistiku výsledku rybolovu rybářů naší organizace.

Program členské schůze

  1. Zahájení, uvítání členů a hostů
  2. Volba komisí mandátové a návrhové
  3. Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 9 Kyje za rok 2020
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2020
  5. Rozpočet na rok 2021
  6. Informace o majetku
  7. Zpráva dozorčí komise za rok 2020
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení členské schůze 2020
  10. Závěr