Členská schůze 2020

Pozvánka na náhradní výroční členskou schůzi

Zveme všechny členy naší místní organizace ČRS na náhradní členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 13.8.2020 od 17.30 hod v klubovně v  restauraci „U Rybníka“.

Přijďte si vyslechnout informace o práci organizace a rybářského svazu, o zarybnění a statistiku výsledku rybolovu rybářů naší organizace.

Program členské schůze

  1. Zahájení, uvítání členů a hostů
  2. Volba komisí mandátové a návrhové
  3. Zpráva o činnosti MO ČRS Praha 9 Kyje za rok 2019
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
  5. Rozpočet na rok 2020
  6. Informace o majetku
  7. Zpráva dozorčí komise za rok 2019
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení členské schůze 2020
  10. Závěr