Členská schůze 2019

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Zveme všechny členy naší místní organizace ČRS na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 30.3.2018 od 10.00 hod v restauraci „U Rybníka“.

Na schůzi bude přednesena informace o změně stanov ČRS a rybářského řádu

Přijďte si vyslechnout informace o práci organizace a svazu.

Program výroční členské schůze

1. Zahájení, uvítání členů a hostů

2. Volba mandátové komise

3. Volba návrhové komise

4. Kontrola usnesení z minulé VČS

5. Zpráva o činnosti spolku od poslední členské schůze v roce 2018

6. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

7. Zpráva dozorčí komise

8. Informace o změnách v rybářském řádu po posledním sněmu ČRS

9. Diskuse

10. Návrh usnesení

11. Závěr schůze


  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)